Tin tức

Các bước chuẩn bị để may chăn ghép thủ công (phần 2)

Phần 2: Chuẩn bị vải 1. Giặt vải ghép quilt trước Vải ghép quilt có chất lượng tốt sẽ không phai màu và co rút nhiều, nhưng...

Các bước chuẩn bị để may chăn ghép thủ công (phần 3)

Phần 3: Ghép vải 1. May các hàng vải ghép quilt Bắt đầu may chăn ghép vải bằng cách nối các mảnh vải theo từng hàng. Bắt...

Các bước chuẩn bị để may chăn ghép thủ công (phần cuối)

Ráp thành tấm chăn ghép vải hoàn chỉnh 1. Cắt phần vải còn lại Khi mặt trước của chăn ghép vải đã hoàn thành, bạn cần cắt...

icon icon icon icon